location

CONTACT YOUR LOCAL CAT LIFT TRUCKS DEALER FOR MORE INFORMATION

Veiligheid

De veiligheid, of dat nu die van de bestuurder is of die van ander personeel dat in het magazijn werkzaam is, is van het grootste belang.

De laagste geluidsniveaus binnen de branche dragen bij tot het beperken van vermoeidheid van de bestuurder waardoor deze fris en aandachtig blijft, terwijl ons Aanwezigheidsdetectiesysteem de kans op ongevallen reduceert indien de bestuurder niet correct plaatsgenomen heeft.

De Intuïtieve Snelheidscontrole (Intuitive Speed Control) draagt bij tot een veiligere werking en beschermt uw personeel en uw voorraden, waardoor het risico op het beschadigen van ladingen wordt gereduceerd.

VEILIGHEID LAGE GELUIDSNIVEAUS VOOR BESTUURDERSCOMFORT

location

De bestuurders van uw trucks zullen baat hebben bij de best mogelijke lage geluidsniveaus. Dit reduceert de vermoeidheid en draagt bij tot het comfortabel werken gedurende de volledige dienst. Om alles in perspectief te plaatsen: met nauwelijks 66/67 dB (respectievelijk 3/4 wielen) ter hoogte van het oor van de bestuurder komt dit geluidsniveau overeen met dat van een normaal gesprek.

VEILIGHEID PDS+ AANWEZIGHEIDSDETECTIESYSTEEM

location

Ons PDS+ systeem voorkomt het onbedoeld activeren van de truck door het vermogen naar de aandrijfmotoren weg te nemen wanneer de bestuurder niet op zijn plaats zit. De serie is eveneens uitgerust met de functie om stil te staan op hellingen en met een automatische handrem, om zodoende het risico op ongevallen verder terug te dringen.

VEILIGHEID INTUÏTIEVE SNELHEIDSCONTROLE (Intuitive Speed Control)

location

Bij het manipuleren van materialen draait het allemaal om het snel en efficiënt afwerken van werkcycli. Het is echter van het grootste belang dat taken niet alleen snel, maar ook veilig worden uitgevoerd.
Ons automatisch snelheidsreductiesysteem dat in werking treedt wanneer de truck een bocht maakt, helpt het risico op beschadigingen van de lading, van de stapelrekken, en op letsel van mensen te beperken.

VEILIGHEID GEMAKKELIJKE TOEGANG EN 'LEGE' VLOER

location

De relatief “lege” vloer, in combinatie met een groot “toegangsframe”en een lage, diepe, en brede trede maken het betreden en het verlaten van het bestuurderscompartiment mogelijk, met een gereduceerd risico dat de bestuurder struikelt over obstakels.

Looking for information about Cat Lift Trucks? Visit www.catlifttruck.com

for company news as well as full details on our range of lift trucks and warehouse equipment.